CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

M5s News xem việc bảo mật thông tin cũng như quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cam kết mọi thông tin do bạn cung cấp đều được sử dụng hợp lý để giúp bạn có trải nghiệm tuyệt vời và chất lượng nhất trên kênh.

1. Thu thập thông tin

Với mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức miễn phí thì khi bình luận bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như: Họ tên và Email. Các thông tin của đọc giả sẽ được bảo mật và chúng tôi cam kết tuyệt đối không cung cấp thông tin của bạn vì mục đích thương mại. 

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý một số thông tin mà bạn đã cung cấp nếu bạn đăng ký, tải xuống hoặc bình luận trên trang web https://www.m5s.vn/, chẳng hạn như:

 • Họ tên
 • Địa chỉ email
 • Tên tài khoản
 • Giới tính

Ngoài ra, các dữ liệu công khai của bạn chẳng hạn như đánh giá, nhận xét trên trang M5s News có thể được chúng tôi và những người dùng khác thu thập sử dụng. Vì vậy, hãy cẩn thận khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến bảo mật cá nhân như vị trí nơi ở lên các nền tảng xã hội.

2. Sử dụng thông tin

M5s News sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp nhằm các mục đích sau đây: 

 • Cung cấp, cải tiến và phát triển các tính năng, nội dung có liên quan để hoàn thiện kênh.
 • Để thông báo và phản hồi các comment của bạn 
 • Thông báo sự thay đổi về kênh (nếu có) cho bạn thông qua Email 
 • Giải quyết các vấn đề, khiếu nại liên quan đến việc sử dụng website.
 • Cung cấp quảng cáo hướng đến đối tượng mục tiêu dựa trên hoạt động thiết bị, sở thích và thông tin bạn cung cấp.
 • Chúng tôi cung cấp cho bạn các quyền để kiểm soát và quản lý các trải nghiệm của bạn trên trang. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình.
 • Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình chấp nhận tất cả cookie hoặc chặn một số cookie. Tuy nhiên việc chặn tất cả cookie sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang.

Chính sách bảo mật M5s News

3. Tiết lộ thông tin

M5s News cam kết sẽ không bán, trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba nào khác. 

Tuy nhiên trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bạn cung cấp cho các cơ quan/tổ chức sau và đương nhiên việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba phải phù hợp với luật pháp:

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong nội bộ của M5s News để cải thiện trải nghiệm của bạn với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang.
 • Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các cơ quan chính phủ hoặc bên thứ ba, bao gồm cả cơ quan an ninh quốc gia hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số thông tin nhất định như trình duyệt, cookie với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để phân phối các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm. 
 • Ngoài ra chúng tôi sẽ thông báo đến bạn khi phải tiết lộ thông tin cho bên thứ ba và được sự đồng ý từ chính bạn.

4. Các trang web của bên thứ ba

Trong quá trình xây dựng kênh chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ quảng cáo đến cho các bạn thông qua link tiếp thị liên kết và dĩ nhiên những nội dung này sẽ hữu ích cho các bạn. 

5. Quyền riêng tư trẻ em

Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp thông tin cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của họ, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email thietbim5s@gmail.com. 

6. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

M5s News quan tâm đến tính bảo mật thông tin của bạn và sử dụng các biện pháp hợp lý để duy trì tính bảo mật của tất cả thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp. 

Để bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập mật khẩu xác minh danh tính trước khi truy cập vào tài khoản của mình. Bạn có trách nhiệm không tiết lộ mật khẩu và thông tin tài khoản của mình cho người khác.

Tuy nhiên, M5s News không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp khỏi việc bị rò rỉ ra bên ngoài. 

Trong trường hợp những thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi bị xâm phạm do vi phạm bảo mật, M5s News sẽ thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Sau đó thông báo cho những cá nhân có thông tin bị tiết lộ.