Ai là người phát minh ra máy tính điện tử đầu tiên?

Ai là người phát minh ra máy tính điện tử đầu tiên? Câu trả lời là hai giáo sư đại học Pennsylvania ở Mỹ. Vậy máy tính điện tử đầu tiên có tên là gì?