Giấy phép

- ĐÃ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN HÌNH ẢNH–

Tất cả nội dung được đăng tải trên trang web đều đã được M5s News đăng ký Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số DMCA vì vậy chúng tôi việc sao chép, điều chỉnh, phân phối lại nội dung của chúng tôi lên bất kỳ nền tảng nào khác đều không được cho phép nếu không có sự đồng ý từ chúng tôi. 

Việc sử dụng bất kỳ nội dung nào của M5s News cho mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm. Nhất là những trường hợp sau:

(1) Logo và tên thương hiệu M5s News, thường không được phép sử dụng nếu không có sự đồng ý của chúng tôi.

(2) Hình ảnh của các cá nhân trên trang mà chúng tôi lo ngại về khả năng lạm dụng quyền riêng tư.

Giấy phép hình ảnh M5sNews

Nếu bạn muốn đăng lại bài viết hoặc sử dụng hình ảnh của M5s News trên một trang web khác, vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ email thietbim5s@gmail.com  và cung cấp thông tin sau:

- Bài viết hoặc hình ảnh bạn muốn sử dụng.

- Nơi bạn định đăng lại nội dung (nếu là website, vui lòng cung cấp liên kết URL).

- Bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi yêu cầu.

Nếu bạn thấy một trang web hoặc ứng dụng sử dụng nhãn hiệu M5s News một cách không hợp pháp, chúng tôi rất muốn biết về điều này. Các bạn có thể báo cáo việc vi phạm bản quyền đến Email thietbim5s@gmail.com

Lưu ý: Nếu bạn cố tình xuyên tạc tài liệu hoặc nội dung trên Trang web của chúng tôi về việc vi phạm bản quyền mà không có bằng chứng xác thực, thì bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của DMCA.

Nếu bạn cho rằng một tác phẩm mà bạn sở hữu đã được đăng hoặc lưu trữ trên Trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép, vui lòng thông báo về vi phạm bản quyền cho chúng tôi qua Email thietbim5s@gmail.com. Chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức những trường hợp vi phạm bản quyền này.