Cách tính phần trăm (%), có ví dụ cho mọi trường hợp

Trong cuộc sống và công việc, biết cách tính phần trăm rất quan trọng bởi nó dùng để đo lường mức độ của một giá trị trong tổng thể. Hay giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình, đưa ra quyết định hợp lý và đánh giá hiệu quả của các kế hoạch.

Vậy cách tính tỉ số phần trăm như thế nào? Hãy cùng M5s News tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Cách tính trằm trăm chính xác

1. Lý thuyết về tỉ số phần trăm 

1.1 Tỉ số phần trăm là gì? 

Định nghĩa: Tỉ số phần trăm là tỉ số của phép chia hai số a và b, mà ở đó ta quy mẫu số của tỉ số đó về số 100.

Để hiểu rõ hơn ta sẽ có một số ví dụ như sau:

Ví dụ: 30/100 = 30% hay 15/100 = 15%

Về công dụng: Tỉ số phần trăm được sử dụng để so sánh hai giá trị hoặc đếm số lượng theo phần trăm của tổng số.

Công thức tổng quát tính tỉ số phần trăm:

Tỉ số phần trăm = (giá trị cần so sánh / tổng giá trị) x 100%

Ký hiệu của tỉ số phần trăm là % (phần trăm)

Ví dụ minh họa: Giả sử bạn muốn biết tỷ lệ phần trăm của số học sinh nữ trong một lớp học với tổng số học sinh là 30 người và có 15 học sinh nữ. Chúng ta sẽ có cách giải như sau:

Tỷ lệ phần trăm số học sinh nữa là:

Tỷ lệ phần trăm = (15/30) x 100% = 50%

Điều này có nghĩa là 50% số học sinh trong lớp là nữ. 

1.2 Ý nghĩa của tỷ số phần trăm 

Tỉ số phần trăm có ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó thường được sử dụng để thể hiện mức độ thay đổi giữa hai giá trị hoặc số lượng đếm theo phần trăm của tổng số như đã trình bày về chức năng ở trên.

Ý nghĩa của tỉ số phần trăm

Chúng ta có thể thấy trong một số lĩnh vực như:

 • Trong kinh doanh, ta thường thấy tỉ số phần trăm được sử dụng để đánh giá mức tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận hoặc thị phần. 
 • Hay với ngành giáo dục, cách tính phần trăm được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành của học sinh trong một bài kiểm tra hoặc đánh giá chung.
 • Mặt khác ta sẽ thấy, tỉ số phần trăm cũng được sử dụng trong y tế để đo tỷ lệ mắc bệnh hoặc tỷ lệ người mắc bệnh đã hồi phục. 
 • Nó cũng có thể được sử dụng trong chính trị để đánh giá mức độ ủng hộ của cử tri cho các thành viên hoặc chính sách.

Một số ứng dụng tính tỉ số phần trăm khác trong các môn học như:

 • Dùng để tính nồng độ phần trăm dung dịch trong hóa học
 • Trong môn Địa Lý dùng để tính phần trăm biểu đồ tròn, tăng trưởng ở biểu đồ đường, phần trăm dân số...
 • Trong Toán học tính phần trăm thể tích, tính lãi suất, khối lượng,...

Ngoài ra, còn rất nhiều lĩnh vực áp dụng cách tính tỉ số phần trăm. Do vậy, mà nó trở thành một phương pháp hữu ích và quan trọng trong đời sống.

2. Công thức tính tỉ số phần trăm (%) đơn giản

2.1. Cách tính phần trăm của một số

Dựa trên lý thuyết thì cách tính tỷ lệ phần trăm của một số là ta lấy số a nhân với số phần trăm b rồi chia cho 100. 

Công thức tính tỷ lệ phần trăm được biểu diễn chi tiết như sau:

Tỷ lệ phần trăm = a x b /100

Trong đó ta có: a là một số cần tính, b là phần trăm (%)

Ví dụ minh họa: Chẳng hạn, bạn muốn biết 40% của 8 mét vải là bao nhiêu mét?

Chúng ta sẽ có cách tính bằng cách áp dụng công thức như sau:

Chiều dài của 40% khúc vải đó là: 8 x 40 / 100 = 3,2 mét.

2.2. Cách tính phần trăm của hai số

Đối với trường hợp về hai chữ số, để có thể tính tỷ lệ phần trăm giữa hai chữ số, chúng ta cần biết giá trị của chúng. 

Cách tính có thể hiểu như sau: Ta sẽ lấy Giá trị chữ số thứ nhất a chia cho Giá trị chữ số thứ hai b sau đó nhân với 100.

Công thức tính tỷ lệ phần trăm giữa hai chữ số được biểu diễn như sau:

Tỷ lệ phần trăm giữa hai chữ số = a/b x 100 (%)

Ví dụ minh họa: Bạn muốn tính tỷ lệ phần trăm của số học sinh nam trong một lớp học, giả sử bạn đã biết thông tin rằng trong lớp học có 25 học sinh, trong đó có 10 học sinh nữ và 15 học sinh nam. 

Vậy để tính tỷ lệ phần trăm của học sinh nam, ta cần áp dụng công thức như sau:

Tỷ lệ phần trăm của học sinh nam = (Số học sinh nam / Tổng số học sinh) x 100% = (15 / 25) x 100% = 60%

2.3 Cách tìm một số khi biết tỉ lệ phần của số đó

Nếu bạn đã biết được phần trăm của một số và bạn muốn tìm ra đó là số bao nhiêu. Ta có thể sử dụng công thức tính tỷ lệ phần trăm và giải phương trình để tìm giá trị của số đó. 

Công thức được biểu diễn như sau:

Giá trị cần tìm = (Tỉ lệ phần trăm / 100%) x Tổng giá trị

Ví dụ: Giả sử bạn biết rằng tỷ lệ phần trăm của số học sinh nữ trong một lớp học là 40%, và tổng số học sinh trong lớp là 30. Bạn muốn tính số lượng học sinh nữ trong lớp đó. 

Để tìm số lượng học sinh nữ, ta áp dụng công thức trên như sau:

Số lượng học sinh nữ = (Tỷ lệ phần trăm / 100%) x Tổng số học sinh = (40 / 100%) x 30 = 0,4 x 30 = 12

Vì vậy, số lượng học sinh nữ trong lớp học là 12.

3. Bài tập thực hành tính tỉ số phần trăm lớp 5, 6

Dưới đây là một số bài tập vận dụng dựa trên từ mức độ thông thường đến nâng cao để các bạn có thể dễ dàng thực hiện hơn. Những bài tập này đều đính kèm lời giải chi tiết, hãy tìm hiểu ngay cùng M5s nhé.

3.1. Bài tập thông thường

​Bài tập số 01: Trong lớp của bạn có 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh là nam. Bạn hãy tính tỉ số phần trăm học sinh nam tại lớp đó.

Lời giải:

Ta có: 

Tổng số học sinh nam là: 12

Tổng số học sinh trong lớp là: 30

Chính vì vậy, tỉ lệ phần trăm số học sinh nam là: 12/30 x 100% = 40%

Kết luận, tỉ lệ phần trăm số học sinh nam là 40%.

Bài tập số 02: Lớp 12A có 25 học sinh, có 15 học sinh nam. Tính tỉ số phần trăm học sinh nữ dựa trên những thông tin đã cho.

Lời giải:

Để tính số học sinh nữ, ta cần biết số học sinh nữ là bao nhiêu:

Số học sinh nữ trong lớp = 25 - 15 = 10 (người)

Tỉ số phần trăm học sinh nữ = (số học sinh nữ / tổng số học sinh) x 100% = (10 / 25) x 100% = 40%.

Vậy tỉ số phần trăm học sinh nữ trong lớp là 40%.

Bài tập số 03: Trong một cuộc bầu cử, có 200 người bỏ phiếu, trong đó 120 người bỏ phiếu cho ứng viên A. Hãy tính tỉ lệ phần trăm số người bỏ phiếu cho ứng viên A.

Lời giải:

Tổng số người bỏ phiếu cho ứng viên A là: 120

Tổng số người bỏ phiếu là: 200

Tỉ lệ phần trăm số người bỏ phiếu cho ứng viên A là:

Áp dụng công thức ta có: 120/200 x 100% = 60%

Vậy tỉ lệ phần trăm số người bỏ phiếu cho ứng viên A là 60%.

Bài tập số 04: Giả sử một tảng đá có tổng khối lượng là 500kg, trong đó có 200 kg là đá granite. Làm cách nào để tính tỉ lệ phần trăm khối lượng của đá granite trong tổng khối lượng tảng đá.

Lời giải:

Tổng khối lượng của đá granite là: 200 kg

Tổng khối lượng của tảng đá là: 500 kg

Tỉ lệ phần trăm khối lượng của đá granite trong tổng khối lượng tảng đá là:

200/500 x 100% = 40%

Vậy tỉ lệ phần trăm khối lượng của đá granite trong tổng khối lượng tảng đá là 40%.

Bài tập số 05: Trong một cửa hàng, một túi xách ban đầu có giá là 500.000 đồng. Sau đó, cửa hàng giảm giá 30% và sau đó lại tăng giá 20%. Hỏi giá của túi xách đó sau khi tăng giá?

Lời giải:

Ta cùng giải nghĩa đề bài như sau: Giảm giá 30% nghĩa là giá của túi xách chỉ còn 70% so với giá gốc. 

Vậy giá của mặt hàng sau khi giảm là: 70% x 500.000 đồng = 350.000 đồng

Sau đó, ta thấy cửa hàng tăng giá 20% nghĩa là giá của túi xách sẽ tăng lên 120% so với giá đã giảm giá. 

Vậy giá của mặt hàng sau khi tăng giá là: 120% x 350.000 đồng = 420.000 đồng

Từ đó ta có kết quả cùng với kết luận: Giá của mặt hàng đó sau khi tăng giá là 420.000 đồng.

Bài tập số 06: Trong một đợt khuyến mãi, một cửa hàng giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Nếu một chiếc áo ban đầu có giá là 300.000 đồng, thì giá của nó sau khi giảm giá là bao nhiêu?

Lời giải:

Giảm giá 20% nghĩa là giá của sản phẩm chỉ còn 80% so với giá gốc. Vậy giá của chiếc áo sau khi giảm giá là:

80% x 300.000 đồng = 240.000 đồng

Vậy giá của chiếc áo sau khi giảm giá là 240.000 đồng.

Bài tập số 07: Trong một trang trại có 400 con gà, trong đó có 280 con là gà mái. Tính tỉ số phần trăm số con gà trống.

Lời giải:

Số con gà trống trong trang trại = 400 - 280 = 120 (con)

Tỉ số phần trăm số con gà trống = (số con gà trống / tổng số con gà) x 100% = (120 / 400) x 100% = 30%.

Vậy tỉ số phần trăm số con gà trống là 30%.

Bài tập số 08: Trong một cuộc khảo sát, 300 người được hỏi về sở thích xem phim. Kết quả cho thấy có 200 người thích xem phim hành động. Tính tỉ số phần trăm người không thích xem phim hành động.

Lời giải:

Số người không thích xem phim hành động = 300 - 200 = 100 (người)

Tỉ số phần trăm người không thích xem phim hành động = (số người không thích xem phim hành động / tổng số người khảo sát) x 100% = (100 / 300) x 100% = 33.33%.

Vậy tỉ số phần trăm người không thích xem phim hành động là 33.33%.

3.2. Bài tập nâng cao

Bài tập số 01: Một ngân hàng cho vay 5.000 triệu đồng với lãi suất 12% mỗi năm. Tính số tiền lãi phải trả nếu vay trong 3 năm.

Lời giải:

Số tiền lãi phải trả sau 3 năm = số tiền vay x lãi suất x số năm

= 5.000 x 12% x 3 = 1.800 (triệu đồng)

Vậy số tiền lãi phải trả là 1.800 triệu đồng.

Bài tập số 02: Trong một cửa hàng, một mặt hàng ban đầu có giá là 500.000 đồng. Sau đó, cửa hàng giảm giá 30% và sau đó lại tăng giá 20%. Hỏi giá của mặt hàng đó sau khi tăng giá?

Lời giải:

Giảm giá 30% nghĩa là giá của mặt hàng chỉ còn 70% so với giá gốc. Vậy giá của mặt hàng sau khi giảm giá là:

70% x 500.000 đồng = 350.000 đồng

Sau đó, tăng giá 20% nghĩa là giá của mặt hàng sẽ tăng lên 120% so với giá đã giảm giá. Vậy giá của mặt hàng sau khi tăng giá là:

120% x 350.000 đồng = 420.000 đồng

Vậy giá của mặt hàng đó sau khi tăng giá là 420.000 đồng.

Bài tập số 03: Trong một kỳ thi, 35% số học sinh đỗ và 42 học sinh không đỗ. Tính tổng số học sinh tham gia kỳ thi.

Giải thích bài toán:

Để giải bài tập này, ta cần sử dụng hai thông tin:

Tỉ lệ phần trăm số học sinh đỗ: 35%.

Số học sinh không đỗ: 42.

Để tính tổng số học sinh tham gia kỳ thi, ta cần tìm số học sinh đỗ và số học sinh không đỗ.

Số học sinh không đỗ đã được cho là 42.

Ta có tỉ lệ phần trăm số học sinh đỗ là 35%. Từ đó, ta có thể tính được số học sinh đỗ như sau:

Lời giải:

Gọi x là tổng số học sinh tham gia kỳ thi.

Số học sinh đỗ bằng 35% của x.

Số học sinh không đỗ đã cho là 42.

Vậy số học sinh đỗ là: 35% x = 0.35x.

Ta có phương trình: 0.35x + 42 = x.

Giải phương trình trên, ta được x = 65.

Vậy, tổng số học sinh tham gia kỳ thi là 65.

Bài tập số 04: Trong một cửa hàng, 60% số mặt hàng là quần áo, 25% là giày dép và số còn lại là phụ kiện. Nếu số mặt hàng phụ kiện trong cửa hàng là 240, hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu mặt hàng?

Lời giải

Ta có thể tính được tỉ lệ số mặt hàng quần áo và giày dép bằng cách lấy 100% trừ đi tỉ lệ số mặt hàng phụ kiện:

Tỉ lệ số mặt hàng quần áo và giày dép = 100% - 60% - 25% = 15%

Do đó, số lượng mặt hàng quần áo và giày dép trong cửa hàng là:

Số mặt hàng quần áo và giày dép = 15/100 x Tổng số mặt hàng

Số mặt hàng phụ kiện = 240

Tổng số mặt hàng = Số mặt hàng phụ kiện / (15/100) = 240 / (15/100) = 1600.

Vậy cửa hàng có tổng cộng 1600 mặt hàng.

Bài tập số 05: Trong một ngày, một máy bay bay được 1.200 km. Nếu tốc độ của máy bay tăng 20% thì khoảng cách mà máy bay bay được trong cùng thời gian là bao nhiêu km?

Lời giải

Khi tăng tốc độ 20%, tốc độ của máy bay sẽ là:     

120% x v = 1.2v (v là tốc độ ban đầu)

Thời gian máy bay bay được là: t = khoảng cách / tốc độ

Nếu khoảng cách không đổi thì: t = 1.2v / v x (1200 / 1.2v) = 1000 giờ

 Do đó, nếu tốc độ tăng 20%, thì khoảng cách mà máy bay bay được trong cùng thời gian là: 1.2v x 1000 = 1200 km x 1000 / (120%) = 10000 km

 Vậy khoảng cách mà máy bay bay được trong cùng thời gian là 10.000 km.

3.3. Một số bài tập về nhà khác tham khảo

Từ những cách giải về từng dạng bài tập mà M5s đã trình bày chi tiết, để bạn có thể rèn luyện thêm tăng khả năng giải đề. Dưới đây là một số bài tập khác chưa có lời giải, việc của bạn cần làm là tìm ra đáp án đúng. Tham khảo ngay và luôn nha.

 • Bài tập vận dụng thông thường

Bài tập số 01: Trong lớp của bạn có 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh là nữ. Tính tỉ số phần trăm số học sinh nữ trong lớp.

Bài tập số 02: Trong một buổi chiều, trong tổng số 100 người đi qua đường, có 20 người đang mang theo túi sách. Tính tỉ số phần trăm số người mang túi sách.

Bài tập số 03: Trong một lớp học có 50 học sinh, 80% trong số họ đến trường đúng giờ mỗi ngày. Tính tỉ số phần trăm số học sinh đến trường đúng giờ.

Bài tập số 04: Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 24 học sinh giỏi và 16 học sinh trung bình. Tính tỉ lệ phần trăm số học sinh giỏi trong lớp.

Bài tập số 05: Trong một thử nghiệm, một nhà khoa học phát hiện ra rằng trong 200 con chuột, có 120 con có gen A và 80 con không có gen A. Tính tỉ lệ phần trăm của số con chuột có gen A.

Bài tập số 06: Có 80 học sinh trong một lớp học và có 48 học sinh trở thành thành viên của câu lạc bộ đọc sách. Tính phần trăm số học sinh không tham gia câu lạc bộ đọc sách.

Bài tập số 07: Trong một lớp học gồm 40 học sinh, có 16 học sinh đỗ kỳ thi cuối kỳ. Tính tỉ số phần trăm số học sinh đỗ trong lớp học đó.

 • Bài tập nâng cao

Câu hỏi số 01: Trong một cuộc điều tra dân số, 25% số người được hỏi cho biết họ không có bất kỳ người bạn nào. Nếu trong số những người đã được hỏi, có 150 người cho biết rằng họ không có bạn bè, thì tổng số người được hỏi trong cuộc điều tra là bao nhiêu người?

Câu hỏi số 02: Trong một cuộc bầu cử, 60% số phiếu được đưa ra cho ứng viên A. Sau khi tính xong, số phiếu của ứng viên A là 2.400 phiếu nhiều hơn ứng viên B. Tổng số phiếu được đưa ra trong cuộc bầu cử là bao nhiêu phiếu?

Câu hỏi số 03: Trong một lớp học gồm 50 học sinh, 30% số học sinh là nữ. Nếu có 12 học sinh nam mới đến trường, tỉ lệ giữa số học sinh nam và nữ trong lớp học là bao nhiêu?

Câu hỏi số 04: Trong một cuộc khảo sát, 35% số người được hỏi cho biết họ đang sử dụng mạng xã hội Facebook. Nếu trong số những người đã được hỏi có 120 người đang sử dụng Facebook, thì tổng số người được hỏi là bao nhiêu người?

Câu hỏi số 05: Trong một nhóm 100 người, 40% số người thích đọc sách và 30% số người thích xem phim. Nếu có 15 người trong nhóm thích cả đọc sách và xem phim, thì số người không thích đọc sách hoặc xem phim là bao nhiêu người?

Câu hỏi số 06: Trong một đội bóng đá, 75% số cầu thủ đều có chiều cao trên 170cm. Nếu số cầu thủ có chiều cao dưới 170cm là 6 người, thì tổng số cầu thủ trong đội bóng là bao nhiêu người?

Câu hỏi số 07: Trong một bài kiểm tra, học sinh phải trả lời 20 câu hỏi. Nếu một học sinh trả lời đúng 80% số câu hỏi, thì học sinh đó đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi?

4. Ứng dụng của tỉ số phần trăm trong thực tế

4.1 Cách tính phần trăm tăng/giảm giá tiền

Để tính phần trăm tăng và giảm giá tiền trong thực tế, ta có thể sử dụng công thức sau:

Phần trăm tăng/giảm = [(Giá trị mới - Giá trị cũ) / Giá trị cũ] x 100%

Trong đó:

 • Giá trị mới: là giá trị hiện tại của một mặt hàng hoặc dịch vụ
 • Giá trị cũ: là giá trị trước đó của mặt hàng hoặc dịch vụ.

Ta có thể chia ra làm hai trường hợp như sau:

 • Chẳng hạn, nếu kết quả của phép tính là một số dương, thì đó là phần trăm tăng giá. 
 • Ngược lại, nếu kết quả là một số âm, thì đó là phần trăm giảm giá.

Cách tính phần trăm tăng giảm

Ví dụ minh họa 1: Giả dụ bạn đang kinh doanh một cửa hàng, bạn có một sản phẩm trước đây được định giá là 100.000 đồng và giá của nó đã tăng lên thành 120.000 đồng sau này. 

Để tính phần trăm tăng giá của sản phẩm này, ta cần phải sử dụng công thức như sau:

Phần trăm tăng giá = [(Giá trị mới - Giá trị cũ) / Giá trị cũ] x 100% = [(120.000 - 100.000) / 100.000] x 100% = 20%

Do đó, giá của sản phẩm tăng lên 20%.

Ví dụ minh họa 2: Giả sử một sản phẩm trước đây có giá là 200.000 đồng và giá của nó giảm xuống còn 150.000 đồng. Để tính phần trăm giảm giá của sản phẩm này, ta sử dụng công thức như sau:

Phần trăm giảm giá = [(Giá trị mới - Giá trị cũ) / Giá trị cũ] x 100% = [(150.000 - 200.000) / 200.000] x 100% = -25%

Do đó, giá của sản phẩm giảm 25%. Chú ý rằng kết quả là một số âm, điều này cho thấy giá trị mới thấp hơn giá trị cũ.

4.2 Cách tính chiết khấu phần trăm

Đầu tiên chúng ta cùng cần tìm hiểu xem chiết khấu là gì?

Đây là một khái niệm về kinh tế được sử dụng để tính toán giá trị của tiền trong tương lai so với giá trị hiện tại của nó. Thường được sử dụng trong các phân tích đầu tư hoặc trong các quyết định tài chính khác và thường được tính dựa trên lãi suất và thời gian.

Đối với phần trăm chiết khấu được tính dựa trên giá bán và mức giảm giá của sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Công thức để tính chiết khấu phần trăm như sau:

Chiết khấu phần trăm = (Mức giảm giá / Giá bán) x 100%

Ví dụ minh họa 1: Giả sử một sản phẩm có giá bán là 1.000.000 đồng và bạn muốn giảm giá sản phẩm này 10%. Để tính chiết khấu phần trăm, ta áp dụng công thức trên như sau:

chiết khấu phần trăm = (Mức giảm giá / Giá bán) x 100% = (100.000 / 1.000.000) x 100% = 10%

Vì vậy, bạn cần giảm giá sản phẩm này xuống 10%, và tỷ lệ phần trăm của chiết khấu là 10%.

Khi mua sắm trực tuyến, phần thưởng còn thường được áp dụng bằng cách cung cấp một mã giảm giá. Tức là những mã khuyến mãi mà ta hay thấy như giảm 10% khi mua hàng với hóa đơn trên 50k chẳng hạn. 

Ví dụ minh họa 2: Nếu một trang web bán hàng đang giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm và bạn muốn mua một sản phẩm có giá bán là 500.000 đồng, bạn có thể sử dụng mã giảm giá để tính toán hệ thống phần trăm như phần trăm sau:

Chiết khấu phần trăm = (Mức giảm giá / Giá bán) x 100% = (20% x 500.000) / 500.000 x 100% = 20%

Vì vậy, bạn sẽ được giảm giá 20% trên giá bán của sản phẩm, tức là bạn chỉ phải trả 400.000 đồng.

4.3 Cách tính phần trăm lương

Theo thực tế ta có thể hiểu rằng lương là động lực để mỗi cá nhân chăm chỉ làm việc mỗi ngày.

Nhưng theo một khái niệm kinh tế và khoa học thì lương chính là số tiền mà một nhân viên được trả cho công việc mà họ thực hiện, có thể được tính theo giờ làm việc hoặc theo lương cố định trong một khoảng thời gian nhất định. Thường được trả cho các nhân viên trong công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Để tính phần trăm tiền lương, bạn cần biết số tiền lương cơ bản và tỷ lệ phần trăm được áp dụng cho số tiền lương đó.

Công thức tính phần trăm tiền lương:

Phần trăm tiền lương = (Tỷ lệ phần trăm / 100) x Tiền lương cơ bản

Ví dụ minh họa 1: Giả sử bạn đang làm việc trong một công ty và mức lương cơ bản của bạn là 10 triệu đồng mỗi tháng. Công ty áp dụng mức tăng lương 10% cho toàn bộ nhân viên. Bạn muốn tính toán tăng lương này sẽ đưa tiền lương của bạn lên bao nhiêu.

Phần trăm tiền lương = (10 / 100) x 10.000.000 = 1.000.000

Mức tăng lương của bạn sẽ là 1.000.000 đồng, vậy mức lương mới của bạn sẽ là 11 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính phần trăm tiền lương bằng cách chia số tiền được tăng trên mức lương cơ bản và nhân với 100. 

Ví dụ minh họa 2: Nếu mức lương của bạn được tăng thêm 1 triệu đồng, bạn có thể tính phần trăm tiền lương như sau:

Phần trăm tiền lương = (Tăng lương / Tiền lương cơ bản) x 100

Phần trăm tiền lương = (1.000.000 / 10.000.000) x 100 = 10%

Do đó, mức tăng lương của bạn là 10% trên mức lương cơ bản.

M5s có thể khẳng định rằng, với những ứng dụng khác có thể bạn không biết và không quan tâm tới, nhưng chắc chắn rằng công thức này một khi đã đi làm thì ai cũng đều nắm rất kỹ càng.

4.4 Cách tính phần trăm lợi nhuận

Lợi nhuận là một từ ngữ không còn xa lạ đối với những nhà làm kinh doanh, tuy nhiên để giúp cho mọi người cùng hiểu rõ hơn đó là gì thì hãy giải mã nó ngay nhé.

Có thể hiểu một cách dễ dàng thì lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các khoản phí từ doanh thu của một doanh nghiệp hoặc một cá nhân. Lợi nhuận thường được tính dựa trên khoản thu và chi phí, được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của một hoạt động kinh doanh.

Công thức cách tính phần trăm lợi nhuận:

Phần trăm lợi nhuận = (Lợi nhuận / Doanh thu) x 100%

Với công thức này, ta sẽ tính được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên doanh thu một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Ví dụ minh họa: Một cửa hàng bán quần áo có doanh thu 1 tỷ đồng trong một năm. Sau khi trừ đi các chi phí như cho thuê cửa hàng, chi phí nhân viên, chi phí quảng cáo và các chi phí khác, cửa hàng thu được lợi nhuận là 200 triệu đồng trong năm đó. 

Để tính phần trăm lợi nhuận ở ví dụ này, ta sẽ áp dụng công thức vào để cho ra đáp án như sau:

Phần trăm lợi nhuận của cửa hàng = (200 triệu đồng / 1 tỷ đồng) x 100% = 20%

Do đó phần lợi nhuận của cửa hàng là 20%. Có thể hiểu là cửa hàng đã thu được lợi nhuận 20% trên tổng doanh thu bán hàng của mình trong năm đó. Hay nói cách khác là cửa hàng lời chứ không lỗ.

4.5 Cách tính phần trăm tăng trưởng

Không phải ai cũng hiểu tăng trưởng là gì? Đây là một khái niệm kinh tế, có thể hiện sự thay đổi của một chỉ số hoặc số liệu từ khoảng thời gian này sang khoảng thời gian khác. 

Tăng thường được tính bằng phần trăm và cho biết mức độ thay đổi của một số chỉ hoặc số liệu trong một khoảng thời gian nhất định so với khoảng thời gian trước đó.

Để tính phần trăm tăng trưởng, ta sử dụng công thức sau:

Phần trăm tăng trưởng = ((giá trị hiện tại - giá trị cũ) / giá trị cũ) x 100%

Từ công thức này, ta đã có thể tính được tỷ lệ phần trăm tăng trưởng của một giá trị hiện tại so với giá trị cũ.

Ví dụ minh họa: Trường hợp bạn có một công ty bán được 100 sản phẩm trong tháng đầu tiên và bán được 120 sản phẩm trong tháng tiếp theo. Vậy thì công ty đó của bạn 

Phần trăm tăng trưởng = ((120 - 100) / 100) x 100% = 20%

Vì vậy, phần trăm tăng trưởng của công ty trong tháng tiếp theo so với tháng đầu tiên là 20%. Điều này có nghĩa là công ty đã bán được thêm 20% sản phẩm trong tháng tiếp theo so với tháng đầu tiên.

4.6 Cách tính phần trăm lãi suất ngân hàng (lãi suất gửi và vay)

Một từ ngữ mà ta thường nghe tới và liên quan tới tiền bạc là lãi suất? Đây được coi như khoản phí Ngân hàng trả cho người gửi tiền hoặc khoản phí mà người vay tiền phải trả cho Ngân hàng. 

Về công thức tính lãi suất, sẽ có thể được tính dựa trên Tỷ lệ phần trăm của số tiền gốc đã gửi hoặc đi vay và được tính theo một khoảng thời gian nhất định như hàng tháng, hàng quý, hàng năm. 

Để tính phần trăm lãi suất gửi và vay của ngân hàng, ta sử dụng các công thức sau:

 • Phần trăm lãi suất gửi:

Lãi suất hàng năm = (Số tiền lãi / Số tiền gốc) x 100%

Lãi suất hàng tháng = Lãi suất hàng năm / 12

Ví dụ minh họa 1:  Chẳng hạn, nếu bạn gửi 100 triệu đồng với lãi suất hàng năm là 8%, thì phần trăm lãi suất hàng tháng sẽ là:

Lãi suất hàng năm = (8 triệu đồng / 100 triệu đồng) x 100% = 8%

Lãi suất hàng tháng = 8% / 12 = 0.67%

 • Phần trăm lãi suất vay:

Lãi suất hàng năm = (Số tiền lãi / Số tiền vay) x 100%

Lãi suất hàng tháng = Lãi suất hàng năm / 12

Ví dụ minh họa 2: Trong trường hợp nếu bạn vay 50 triệu đồng với lãi suất hàng năm là 12%, thì phần trăm lãi suất hàng tháng sẽ là:

Lãi suất hàng năm = (6 triệu đồng / 50 triệu đồng) x 100% = 12%

Lãi suất hàng tháng = 12% / 12 = 1%

Bạn nên lưu ý rằng, các phí và điều kiện vay hoặc gửi của ngân hàng có thể khác nhau đối với từng khách hàng và từng sản phẩm. Do vậy, để bạn có thể tính toán chính xác, bạn nên liên hệ với ngân hàng để biết thêm chi tiết và đưa ra quyết định phù hợp.

5. Cách tính phần trăm trong excel, Google sheet chi tiết, có ví dụ

Ví dụ minh họa: Giả sử bạn cần tính tỷ lệ phần trăm của nam và nữ trên tổng số học sinh của một lớp. 

Ta có thể thực hiện như sau: 

5.1. Cách tính phần trăm trong excel

Bước 1: Bạn cần định dạng cột cho ra kết quả thành tỉ lệ phần trăm bằng cách:

Click chuột vào biểu tượng mũi tên ngay chữ General trên thanh công cụ và chọn sang chế độ Percentage (%)

Cách tính phần trăm trong excel

Hoặc bôi đen vùng cần định dạng và click chuột phải -> Format Cell -> Number (chọn Percentage). 

Bước 2: Thao tác thực hiện

Bạn sử dụng theo cú pháp: = (giá trị tính phần trăm/ tổng số) như hình dưới đây:

Cách tính tỷ lệ phần trăm trong excel

Sau đó bấm enter, kết quả sẽ cho ra được số phần trăm

Bước 3: Định dạng số đuôi sau dấu phẩy

Nếu bạn thấy sau dấu phẩy dư ra nhiều số, bạn có thể định dạng tùy thích bằng 2 cách:

Chọn mục cần chỉnh -> click chuột vào kí hiểu (mũi tên + số 0)  trên thanh công cụ

Hoặc trong bảng Format Cells, phần Decimal places bạn có thể chỉnh bao nhiêu số sau dấu phẩy tùy theo tính chất công việc

Bước 4: Nếu bạn có nhiều giá trị cần tính như hình, bạn chỉ cần click vào giá trị vừa tính, ngay góc phía dưới bên phải của ô mũi tên chuột chuyển thành dấu “+ “, bạn chỉ cần kéo đến hết mục cần cho ra kết quả là xong.

Tính tủ lệ phần trăm trong excel

5.2. Cách tính phần trăm trong Google sheets

Bước 1: Định dạng phần trăm 

Bạn cần bôi đen vị trí cần cho ra kết quả phần trăm. Trên thanh công cụ chọn Định dạng -> 123 số -> Phần trăm

Bước 2: Thực hiện thao tác

Đối với phép tính có cú pháp: =(giá trị cần tính tỷ lệ/ tổng số). Sau đó bấm enter.

Cách tính phần trăm trong google sheet

Bước 3: Định dạng lại số đuôi sau dấu phẩy

Bôi đen phần định dạng, bám vào tượng (mũi tên + số 0) trên thanh công cụ, tùy vào mong muốn của mỗi người.

Bước 4: Tương như excel, bạn chỉ việc kéo chuột đến hết phần kết quả là hoàn thành.

6. Những trường hợp cần lưu ý khi tính tỉ số phần trăm

Trong quá trình tính tỷ lệ phần trăm, sẽ có một số trường hợp bạn cần lưu ý để tránh những sai sót hoặc hiểu nhầm. Dưới đây là một số trường hợp bạn cần lưu ý như sau:

 • Cẩn thận khi so sánh tỉ số phần trăm: Do tỉ số phần trăm chỉ cho ta biết tỷ lệ phần trăm của một giá trị so với tổng giá trị, vì vậy nó có thể bị sai lệch nếu không có bối cảnh và thông tin đầy đủ. Chính vì thế mà khi bạn so sánh tỉ số phần trăm giữa hai giá trị, cần nên xem xét các yếu tố khác như quy mô, số lượng và thời gian.
 • Tiếp đến, bạn cần chú ý đến việc làm tròn số: Khi tính tỉ số phần trăm, có thể xảy ra lỗi làm tròn số. Điều này có thể dẫn đến sai lệch trong kết quả tính toán, thông thường mọi người sẽ làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.
 • Một điều quan trọng nữa đó chính là xác định giá trị cần tính chính xác: Bạn cần bảo đảm rằng giá trị cần tính đã được xác định chính xác. Chẳng hạn, khi tính tỷ lệ phần trăm của một khoản phí trong tháng, hãy đảm bảo rằng khoản phí đó được tính đúng và không bị nhầm lẫn với các khoản phí khác.

Tất cả những ý trên đều vô cùng quan trọng mà bạn cần phải để tâm khi thực hiện tính toán, nhằm tránh sai sót và gây ra những hậu quả không đáng mong muốn.

Tổng kết

Hy vọng với những kiến ​​thức cơ bản về cách tính phần trăm mà M5s News đã trình bày, sẽ giúp bạn dễ dàng áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong thực tế và cuộc sống hơn. Nếu có thắc mắc nào về cách tính tỉ số phần trăm, hãy comment bên dưới cho chúng mình biết nhé!
 

31/05/2023 04:33
0 Bình luận
Sắp xếp theo